Ett certifieringsorgan inom fönstersektorn  

 
 
Information om Auktoriserat Fönsterunderhåll

Auktoriserat Fönsterunderhåll innebär att:
 • återanvända klassiska träfönster och bibehålla husets utseende.
 • behålla originalfönstren från tiden för 1970 (med kärnved, täta årsringar och hög densitet) och de bästa fönstren från 70-, 80- och 90-talen, är rätt miljöval och kretslopsstänkande.
 • bevara och återskapa husets/fastighetens estetik.
 • skräddarsy rätt åtgärd för varje fönster
 • få pedagogisk information och support inom fönstersektorn
 • kvalitetssäkra enligt ISO 9001.
 • miljösäkra enligt ISO 14 001.
 • 5-årig Normgaranti på allt arbete och färg.
 • 10-års garanti på silikonkitt och tätlist.

 • Tillval Auktoriserat Fönsterunderhåll
 • Montera energiglas/isolerglaskassett, sänk U-värdet och spar pengar!
 • Åtgärda ventilationen, för att få ett bättre inomhusklimat!
 • Skriv ett underhållsavtal på 7 år, efter den 5-åriga Normgarantin!
 • Ett auktoriserat företag åtar sig ett totalansvar för Era fönster!

  Varför träfönster original?
 • Bättre kvalité (Utvalt virke, minst 2 års torkning, hög densitet och täta årsringar).
 • Anpassade till byggnadens arkitektur.
 • Ger huset karaktär och skapar trivsel.
 • Bjuder på variation.
 • Originalfönster är kulturhistoria.
 • Ekologiska fönster är rätt miljöval (Lägre koldioxidutsläpp).
 • Bättre fastighetsekonomi (Nya fönster är alltid dyrare).

 •  

   

   
   
  Websidan ses bäst med Mozilla Firefox.        

  ©Auktoriserat Fönsterunderåll