Fönsterrenovering med ett miljövänligt kvalitetssystem  

 
 

En Auktoriserad Fönsterkonsult:

Upprättar:
 • kostnadsbudget
 • åtgärdsbeskrivning
 • förfrågningsunderlag
 • underhållsplaner

 • Biträder:
 • vid utvärdering av anbud
 • vid måleriupphandling
 • vid byggmöten/byggledning

 • Utför:
 • målerikontroll
 • slutbesiktning
 • garantibesiktning
 • Dessa tjänster omfattar fönsterrenovering inkl. energi-/bullerglas samt NY- och ROT-produktion

  Lista över fönsterkonsulter Sthlms-området>

  Lista över fönsterkonsulter i övriga Sverige>

      
     
   
  Websidan ses bäst med Mozilla Firefox.        

  ©Auktoriserat Fönsterunderåll