Ett certifieringsorgan inom fönstersektorn  

 
 

 

 

Fönsterrenovering och fönsterunderhåll har cirka 12 ggr bättre klimatpåverkan, jämfört

med fönsterbyten under en 100-årsperiod!

 

Agenda 2030 / FNs 17 globala mål

Auktoriserat Fönsterunderhåll har arbetat med Mål 11 "Hållbara städer och samhällen" och Mål 12 "Hållbar konsumtion och produktion" sedan 1996!

Informationsblad Auktoriserat Fönsterunderhåll & Renovering
(2 sidor)
Informationsblad Auktoriserat Fönsterunderhåll
(1 sida)

Informationsblad Auktoriserad Fönsterombyggnad (2 sidor)

Fördelar med Fönsterrenovering

Bevara dina gamla träfönster (Broschyr utgiven av Malmö museer 2018)

Energiberäkningsprogram - fönster

Förstudie & forskningsrapport - cirkulär ekonomi inom fönstersektorn

Datakalkylprogram för fönsterrenovering

 

 

 

In English

 
 
         

©Auktoriserat Fönsterunderåll