Fönsterrenovering med ett miljövänligt kvalitetssystem  

 
 
Glas och Energi

U-värde ( värmegenomgångskoefficienten ) är mått på hur mycket energi som läcker ut genom glaset i Watt/m², vid en temperaturskillnad mellan innetemp. och utetemp. per timma.
Ex. Ett normalfönster med U-värdet 3, innetemp. +21C, utetemp. -6C under ett dygn ger:
3 x ( +21 - (-6) ) x 24 =1944 Wh~ ca 2kWh energiförlust.
U-värde * (Temp-differens) * Tid = Wh
U-värdet gäller hela fönstret = karm + båge + glas. Det finns också
U-värden enbart för glas. Vid U-värde ca 1,2 kan kondens uppträda på ytterglasets utsida, fm under sommarhalvåret.

Energiförluster vid uppvärmning av bostäder
35% - Fönster

20% - Vägg
15% - Ventilation
15% - Tak
15% - Mark

Fakta: Energianvändning - lokaler och flerbostadshus
Kontors-, affärs- och offentliga lokaler stod 2011 för cirka 26% av
Sveriges energianvändning för uppvärmning och varmvatten.

Flerbostadshus stod för cirka 30% av den totala energianvändningen
för uppvärmning och varmvatten.

Totalt står bygg och fastighetsbranschen för 1/3 av Sveriges energianvändning.

Glasklara argument för lågt U-värde
 • Behagligare inneklimat
 • Kallras och strålningsdrag försvinner från fönstren
 • Tystare inomhus
 • Ljud och buller reduceras
 • Fönster sparar mest energi i bostaden
 • Lägre uppvärmningskostnader
 • Rätt miljöval, lägre CO2-utsläpp.

 • Glas-alternativ för att sänka U-värdet
 • Ersätt glaset på innerbågen med ett 4mm energiglas
 • Montera en extra/3:e ruta på innerbågen
 • Ersätt glaset på innerbågen med en 2-isolerglaskassett
 • Inner och ytterbåge skruvas ihop och förseglas med silikonkitt. De bägge rutorna ersätts med en ny 3/2-isolerglaskassett.
 • Vad är energiglas?
  Energiglas/lågemissionsglas har en extra tunn metallbeläggning, oftast av tennoxid. Silveroxid är bättre , men p.g.a. större känslighet används denna enbart i isolerkassetter. Beläggningarna är så tunna att de inte kan ses med blotta ögat.

  Testa energiglaset själv!
  Använd en tändare eller ett ljus när det är mörkt.
  Iaktta spegelbilden av lågan. Den reflekteras av både fram och baksidan av varje ruta. Den bild som har annan färg än normalt på lågan visar att metallbeläggningen ligger där.
  Man kan även använda en multimeter eller spänningsprovare för att mäta motståndet på ytan. Glas ger inget utlsag, men metallbeläggningen leder ström.

  Test U-värdereducering
  Lunds Tekniska Högskola lät åtgärda och renovera fönster från 1880- och 1930-talen, med U-värde ca 3,0. Samtidigt bytte man innerbåges glas mot energiglas.
  U-värdet sjönk till 1,6 för 1880-talsfönstren och 1,7 för 1930-talsfönstren.


   

  www.mtk.se
  Mer glasinformation

   
   
  Websidan ses bäst med Mozilla Firefox.        

  ©Auktoriserat Fönsterunderåll