Fönsterrenovering med ett miljövänligt kvalitetssystem  

 
 
Auktoriserat Fönsterunderhålls Miljösäkringssystem
enligt ISO 14001Auktorisationsnämnd-Fönster miljömanualer enligt ISO 14 001
 

Miljöchecklista A  -  Objekt / Arbetsplats för aukt.företag och beställare

Miljöchecklista B  -  Miljöledningssystem för aukt.företag

Miljöchecklista C  -  Revision av Miljöchecklista B för aukt.företag

Miljöchecklista D  -  Miljöårsredovisning / Miljöårsbokslut för aukt.företag

Miljöchecklista E  -  Miljöpolicy / Miljöprogram / Miljömål

Miljöchecklista F  -  Fönsterblyfärg ( Pb )

Miljöchecklista G  -  Arbetsmiljöplan / AMP, fönsterentreprenad

Miljöchecklista H  -  AMP – utvärdering vid avetablering  

Miljöchecklista J  - Asbest i fönsterkitt?

Auktoriserat Fönsterunderhålls klimat- och miljömål & livscykelanalys/LCA - Checklista 98

Auktoriserat Fönsterunderhålls LCA/Livscykelanalys - Checklista 126

Obs !

Miljöchecklistor  A, F och G är endast avsedda för aukt.företag och beställare.
Miljöchecklistor B - D och H är interna och avser miljöledningssystemet inom företaget.
Miljöchecklista E, F och J
 är publika och gäller också för kunder, beställare, konsulter m.fl.

                                                                                                                      A-Nämnden
                                                                                                                      2019-03-20
 

 

 
 
         

©Auktoriserat Fönsterunderåll