Ett certifieringsorgan inom fönstersektorn  

 
 

Auktoriserat Fönsterunderhåll

Vår vision och affärsidé;

  • Vi tar ansvar för Era träfönster i minst 100 år!

  • Vi vill bevara vackra orginalfönster och goda bostadsmiljöer!

  • Vi kan fönsterrenovering, - underhåll och -uppgradering!

Agenda 2030 / FNs 17 globala mål

Auktoriserat Fönsterunderhåll har arbetat med Mål 11 "Hållbara städer och samhällen" och Mål 12 "Hållbar konsumtion och produktion" sedan 1996!

Informationsblad Auktoriserat Fönsterunderhåll & Renovering
(2 sidor)
Informationsblad Auktoriserat Fönsterunderhåll
(1 sida)

Informationsblad Auktoriserat Fönsterombyggnad (2 sidor)

Fördelar med Fönsterrenovering

Bevara dina gamla träfönster (Broschyr utgiven av Malmö museer 2018)

Energiberäkningsprogram - fönster

Förstudie & forskningsrapport - cirkulär ekonomi inom fönstersektorn

 

 

 

In English

 
 
Websidan ses bäst med Mozilla Firefox.        

©Auktoriserat Fönsterunderåll