Ett certifieringsorgan inom fönstersektorn  

 
 

 

 

Fönsterrenovering och fönsterunderhåll har cirka 12 ggr bättre klimatpåverkan, jämfört

med fönsterbyten under en 100-årsperiod!

 

Agenda 2030 / FNs 17 globala mål

Auktoriserat Fönsterunderhåll har arbetat med Mål 11 "Hållbara städer och samhällen" och Mål 12 "Hållbar konsumtion och produktion" sedan 1996!

Informationsblad Auktoriserat Fönsterunderhåll & Renovering
(2 sidor)
Informationsblad Auktoriserat Fönsterunderhåll
(1 sida)

Informationsblad Auktoriserad Fönsterombyggnad (2 sidor)

Fördelar med Fönsterrenovering

Bevara dina gamla träfönster (Broschyr utgiven av Malmö museer 2018)

Varsam och smart energieffektivisering av fönster i gamla hus(Utdrag; Kalmar läns museum 2023)

Energiberäkningsprogram - fönster

Förstudie & forskningsrapport - cirkulär ekonomi inom fönstersektorn

Datakalkylprogram för fönsterrenovering
,

 

 

 

In English

 
 
         

©Auktoriserat Fönsterunderåll