Ett certifieringsorgan inom fönstersektorn  

 
 
Reklamation av nya fönster och fönsterdörrar

Behöver Ni hjälp med reklamationsgranskning och besiktning av Era nya fönster?
Behöver Ni stöd för att kunna reklamera Era nya fönster?


Auktorisationsnämnd-Fönster kan tillsammans med sina fönsterkonsulter erbjuda Er denna reklamationstjänst.

Med AN:s besiktningsunderlag m.m. får Ni ett opartiskt utlåtande om Era fönsters tillstånd. Detta underlag kan Ni använda vid ARN/Allmänna Reklamationsnämnden, i tingsrätten alt. skiljenämnd eller vid förlikning.

AN:s fönsterkonsult/besiktningsman kan göra följande:
1) Reklamationsgranskning ( syneförrättning )
Du/Ni och fönsterkonsulten går igenom fönstren tillsammans med alla handlingar.
2) Reklamationsbesiktning / besiktning
Besiktningsman kallar samtliga parter till en fönsterbesiktning. Alla parter får/skall närvara.
Besiktningsrapporten blir ett officiellt dokument/underlag för att avgöra och lösa tvisten.
3) Fönsterkonsulten kan vid behov göra en skadeutredning

Kontakta Auktorisationsnämd-Fönster        
tel:      0470-777 996
mobil:  0708-177 996
e-post:  aukt-fonster@telia.com
adress:  Österleden 68B,  352 42  Växjö


Betraktelseavstånd vid fönsterreklamation

Auktorisationsnämnd-Fönsters rekommendation till Sverigestandard för betraktelseavstånd:

Betraktelseavstånd exteriört och interiört på både nya och platsmålade fönster och dörrar, inkl. poster och spröjs.

Om parterna inte kommer överens om ytfinishen på ytbehandlade ( målade och laserade ) trä- och aluminiumfönster /-dörrar, så rekommenderar Auktorisationsnämnd-Fönster ett betraktelseavstånd på en meter ( 1 m ) exteriört och interiört vid normalt dagsljus (diffust ljus dvs. ej direkt solljus ). Att använda lampor och förstoringshjälpmedel är inte tillåtet.

[ Betraktelseavstånd för nytillverkat glas (fritt fabrik) är normalt tre meter (3m) vid dagsljus och vinkelrät mot glaset enligt riktlinjer från Svensk Planglasförening ]

Auktorisationsnämnd-Fönster, 2 februari 2017


 

 

 
 
Websidan ses bäst med Mozilla Firefox.        

©Auktoriserat Fönsterunderåll