Ett certifieringsorgan inom fönstersektorn  

 
 

Vad är Auktoriserat Fönsterunderhåll
& Renovering?

  • Auktoriserat Fönsterunderhåll är ett certifieringsorgan inom fönsterbranschen.
  • Auktoriserat Fönsterunderhåll har Sveriges bästa och största samlade kompetens och kunskap inom fönsterunderhåll och fönsterrenovering.
  • Auktoriserat Fönsterunderhåll är ett miljövänligt kvalitetssystem för varaktigt fönsterunderhåll.
  • Auktoriserat Fönsterunderhåll betyder återanvändning av klassiska träfönster och rätt miljöval.
  • Auktoriserat Fönsterunderhåll ger längre underhållsintervaller.
  • Auktoriserat Fönsterunderhåll renoverar/bevarar orginalfönster för ökad estetik och bevarad kulturmiljö.
  • Auktoriserat Fönsterunderhåll innebär energibesparing tillsammans med glasbyte. Räkna efter och se hur mycket Ni kan spara !

Auktoristionsnämnd-Fönster auktoriserar kompetenta företag i Norden, som arbetar med behovsanpassat fönsterunderhåll enligt Nämndens kvalitets- och miljösäkring.

Informationsblad Auktoriserat Fönsterunderhåll & Renovering
(2 sidor)
Informationsblad Auktoriserat Fönsterunderhåll
(1 sida)

Informationsblad Auktoriserat Fönsterombyggnad (2 sidor)

 

 

 

In English

 
 
Websidan ses bäst med Mozilla Firefox.        

©Auktoriserat Fönsterunderåll