Ett certifieringsorgan inom fönstersektorn  

 
 

Ordförande Målarmästare Kenneth Aronsson
Mobil: 0708-310 430
Måleriföretagen www.maleri.se
Osby
Vice ordf.

Åke Lönndal
Måleri- /fönsterkonsult 0707-127 133
f.d. Växjöhem AB
Växjö

Kassör

Anders B Lindström
Verkst. tjänsteman
Växjö
Mob: 0708-177 996

Revisor

Rolf Bladh
Förhandlingschef Måleriföretagen
Stockholm
Tel: 0770-93 90 65 www.maleri.se

    

 

 
 
Websidan ses bäst med Mozilla Firefox.        

©Auktoriserat Fönsterunderåll