Ett certifieringsorgan inom fönstersektorn  

 
 

Ordförande Åke Lönndal
Måleri- /fönsterkonsult 0707-127 133
f.d. Växjöhem AB
Växjö
Vice ordf.

Kent Brunqvist
Målerikonsult / Besiktningsman
Hudding
Mob: 0708 - 984 930

Kassör

Anders B Lindström
Verkst. tjänsteman
Växjö
Mob: 0708 -177 996

Revisor

Rolf Bladh
Förhandlingschef Måleriföretagen
Stockholm
Tel: 0770 - 939 065 www.maleri.se

    

 

 
 
Websidan ses bäst med Mozilla Firefox.        

©Auktoriserat Fönsterunderåll