Ett certifieringsorgan inom fönstersektorn  

 
 

Auktoriserat Fönsterunderhåll

  • Renovera Era träfönster till nystandard är bästa ekonomi.
  • 100-årig Underhållsplan med skötselanvisning
  • Sätt in energiglas eller 2-/3-glaskassett och spar energi! (Bonus =ljudreducering).   Beräkna och se hur mycket Ni kan spara
  • Fönsterrenovering och fönsterunderhåll är bästa miljö- och klimatval för den cirkulära ekonomin.
  • Estetiska träfönster är bäst på husfasaden och ger den vackraste bostads-, arbets- och närmiljön.

Auktoristionsnämnd-Fönster auktoriserar kompetenta företag i Norden, som arbetar med behovsanpassat fönsterunderhåll enligt vår kvalitets- och miljösäkring.

Informationsblad Auktoriserat Fönsterunderhåll & Renovering
(2 sidor)
Informationsblad Auktoriserat Fönsterunderhåll
(1 sida)

Informationsblad Auktoriserat Fönsterombyggnad (2 sidor)

Fördelar med Fönsterrenovering

Bevara dina gamla träfönster (Broschyr utgiven av Malmö museeer 2018)

Förstudie & forskningrapport - cirkulär ekonomi inom fönstersektorn

 

 

 

In English

 
 
Websidan ses bäst med Mozilla Firefox.        

©Auktoriserat Fönsterunderåll