2.80 2.90 3.00 3.10 3.20

Standard U-värde för 3mm-planglas på dubbelkopplat fönster är cirka 3,00. U-värde 2mm planglas är cirka 3,20. U-värdet är ett mått på värmeförlust. Fönstrets U-värde visar hur bra kombinationen av glas, karm, båge och drevning isolerar. Ju lägre U-värde desto bättre isolerar fönstret.

1.20 1.35 1.55 1.65 1.80
1.00 2.00 3.00 4.00 5.00

Sänker man U-värdet på fönstren, så måste fastighetsägaren minska på
frammatningstemperaturen till radiatorerna, annars blir det för varmt innomhus.
Reglera / trimma alltså Ditt värmesystem. Du ska återställa Din medeltemperatur
(ex. 21° C) inomhus.


År Besparing i kr

Total besparing : kr

Antal år som det tar att få tillbaka investeringen : år